SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Publicacions
44b6d78642453944c2aefb6a65a1bd6636dce31b
Dimarts, 31 de març del 2020
Les incineradores catalanes cridades a donar la resposta més eficaç a la crisi del Coronavirus
L’Associació Catalana d’Empreses de Valorització Energètica dels Residus Sòlids Urbans (ACEVERSU) ha fet públic un manifest en relació a la situació actual per l’epidèmia del coronavirus i el paper de les instal·lacions de les plantes en el tractament tèrmic dels residus provinents de centres...
523fad3fbc000c8dcc3689b72a9f44ef310e3664
Divendres, 7 de febrer del 2020
Memòria d'Activitats
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics i operacionals més importants de l’any 2019. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb criteris de...
cabb2a9c9c6d20e3e1f230c96e2a5f0c832b2dab
Divendres, 7 de febrer del 2020
Memòria Ambiental 2019
Aquesta Memòria de les dades dels Controls Ambientals ha estat elaborada a partir dels registres en continu instal·lats en les fonts de les emissions. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb...
2de4ff83a21924fe3390ccc0bf0d0f7b2b4deac1
Dijous, 28 de febrer del 2019
Memòria d'Activitats 2018
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics i operacionals més importants de l’any 2018. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb criteris de...