SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Bàscula
Els residus sòlids urbans arriben a la planta incineradora en camions de recollida, de caixa tancada i compactadors de capacitat de càrrega d'entre 10 i 15 tones. A l'entrada de la planta es pesen en una bàscula electrònica que, prèvia identificació del camió i mitjançant una credencial, autoritza el pas; alhora, memoritza el pes net per tal de disposar d'informació estadística que permeti la gestió, control i facturació.

Els camions, un cop registrats, es dirigeixen a la plataforma de maniobra on basculen la càrrega, per caiguda lliure, a l'interior de la fossa d'emmagatzematge de residus.