SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimarts, 30 de maig del 2023
INCIDÈNCIA EN EL CONTROL D’EMISSIONS DE LA LÍNIA 2 (15.09.22)
2f93d6838cd7379d2a5c46e16b37a878d7a87877

En data 15 de setembre de 2022, l’entitat de control SGS TECNOS, SA va realitzar un control reglamentari d’emissions de la línia 2. En l’informe de l’entitat es posa de manifest una superació del valor límit d’emissió del paràmetre dioxines i furans de la línia 2. Concretament, es va obtenir un resultat de 0,23 ng/Nm3 quan el valor límit és de 0,10 ng/Nm3.

En tot cas, degut a la superació del límit de dioxines en Línia 2 a la mostra de setembre, s'han realitzat 3 mesures extraordinàries de dioxines, les quals han tingut uns resultats satisfactoris dins del límit d'emissió marcat.