SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Denox

La formació dels òxids de nitrogen és una conseqüència no desitjada del procés de combustió. La injecció d'amoníac a diverses zones del forn provoca una reacció per la qual aquests compostos (NOx), amb l'amoníac (NH3), produeixen nitrogen gas (N2).