SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Planta de Valorització Energètica

Els residus que SIRUSA tracta anualment segueixen un estricte i rigorós control del procés, que comença a la fossa i finalitza quan les escòries i les cendres es recullen i es tracten per poder ser reutilitzades o gestionades degudament.

Fitxa Tècnica

Extensió del solar
56.000 m2
Superfície edificada
3.500 m2
Capacitat d'incineració aproximada
400 t/dia
Capacitat autorització ambiental
168.192 t/any
Nombre de forns
2
Càrrega mecànica per forn
9,6 t/h
PCI actual
2.000 - 2.100 Kcal/Kg
Temps mínim d'incineració
2 segons
Temperatura mínima d'incineració
850 ºC
Producció màxima de vapor
2 x 22,4 t/h
Temperatura del vapor
360 ºC
Pressió del vapor
36 bars
Potència del turboalternador
7,4 MW
Producció d'energia
56.000 MWh
Venda d'energia
44.500 MWh
Preu de la tona (sense cànon) 2017
45,00 €/t

Esquema