SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Notícies
1effc1509ba33a12b85905d77fd8cc3f1ea4e494
Dilluns, 9 de octubre del 2023
Els residus municipals i els gasos amb efecte hivernacle
Pràcticament, qualsevol acció humana té un impacte ambiental. És clar que l'impacte potencial d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) augmenta quan parlem de processos industrials, i el tractament de residus no n'està exempt. La primera consideració és òbvia: evitar els residus o...
a63b3e751277832a63fe10211f8424c81f7357a3
Divendres, 28 de juliol del 2023
Publiquem la Memòria de Sostenibilitat SIRUSA 2022
El Departament de Medi Ambient de SIRUSA publica la Memòria de Sostenibilitat 2022, on es recullen les principals dades relatives que s’analitzen al Pla de Vigilància Ambiental. Es fa seguiment d’aspectes propis de l’activitat de la planta de valorització energètica (PVE), com la recepció de...
35f35bfd993a13ec8b59d20d1704d103fee48e6e
Dijous, 22 de juny del 2023
Descarbonització del sector valorització energètica dels residus
És ben conegut que estem en escenari d’emergència climàtica. La diagnosi és clara: pràcticament totes les accions que realitzem cada dia (treballar, moure'ns, alimentar-nos, els hàbits d'higiene) tenen un impacte en el medi ambient perquè generen una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle...
4a25f0c87439e93c7fd1b4db21a86493ea9c76bb
Divendres, 9 de juny del 2023
SIRUSA, implicat en la descarbonització industrial
La situació actual d'emergència climàtica fa imprescindible la reducció de la petjada de carboni en la majoria, però especialment les que en generen una gran emissió, com la indústria petroquímica i els mitjans de transport. La descarbonització de la indústria ha de ser una prioritat en un...
07403ca06b495b423258371cab917278f02747a1
Dilluns, 5 de juny del 2023
De la salut del medi ambient en depèn la nostra
Quan mirem el calendari de dies internacionals, descobrim una varietat interminable d'efemèrides i, en molts casos, d'un grau de concreció que ens pot atabalar. En canvi, hi ha certs dies que ho abasten tot. Fa cinquanta anys que el 5 de juny celebrem el Dia mundial del Medi Ambient. Es tracta...