SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Xemeneia

La xemeneia constitueix un element de seguretat i de garanties ambientals. Amb una alçada de 50 metres, està formada per dos conductes, un per cada forn, que manté constant la velocitat de sortida dels gasos i afavoreix la seva dispersió.

A cada conducte hi ha els sensors que mesuren en continu les emissions. Les dades d’emissió són controlades “online”, mitjançant connexió directa a la xarxa de control d’emissions industrials a Catalunya (XEAC), que compta amb un estricte protocol de comunicacions.

Així mateix, s’efectuen les determinacions analítiques periòdiques d’emissions en discontinu per part de laboratoris homologats.