SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Qui Som

SIRUSA (Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA) és l'empresa explotadora de les instal·lacions de la planta de valorització energètica i està participada en un 95% per la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona i en un 5% per la societat AVANÇSA, de la Generalitat de Catalunya.

Com a empresa pública, SIRUSA s'ha plantejat, des del seu inici, oferir el servei sobre la base de la responsabilitat en el treball i envers la societat amb un treball i gestió eficients, alhora que de compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, que avala la ISO 14001 assolida l'any 2013 i revalidada anualment.

L'estratègia de SIRUSA es fonamenta en els següents principis:

Gestió responsable i eficient.

Recerca: en Ciència i Tecnologia per millorar la gestió i garantir la sostenibilitat.

Responsabilitat Social Corporativa en relació a l'entorn: transparència informativa i compromís amb l'educació ambiental, amb la col·laboració de grups ecologistes.

Actualment SIRUSA dona servei als municipis de les tres comarques que integren el Camp de Tarragona, que té una població de 482.030 d'habitants (Font: IDESCAT, 2016), els ciutadans que es beneficien de la valorització energètica, els quals representen un 60% de la població de la província de Tarragona.

ORGANITZACIÓ

SIRUSA compta amb un Consell d'Administració, integrat pels alcaldes dels municipis propietaris i de la societat AVANÇSA. El Consell és el principal òrgan de govern de l'empresa. Anualment aprova els comptes i els pressupostos de l'exercici.

El Consell és el principal òrgan de govern de l'empresa.

L'empresa està organitzada en funció de l'especialització de les diferents tasques a realitzar. En general són tasques professionals habituals en l'entorn industrial. L'equip humà de SIRUSA està integrat per 35 persones.

L'adequació constant dels perfils dels llocs de treball a la realitat i les necessitats de la planta, juntament amb el compromís de la direcció per la millora constant de les condicions laborals, donen a l'organització un ambient d'estabilitat.

 

MANCOMUNITAT

La Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona, constituïda el 1989, és l'entitat propietària de la planta incineradora i està formada pels ajuntaments de Cambrils, Constantí, la Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca.

La MANCOMUNITAT va gestionar la construcció de la planta i el seu finançament (acord d'agost de 1989), així com les subvencions econòmiques de fonts diverses (FEDER, Generalitat de Catalunya, Diputació Provincial i Ministeri d'Indústria).Seu Social
La seu social es troba en:
Polígono Industrial Riu Clar, Calle del Coure, 8
43006 Tarragona
Telèfon: 977 550 696 · Fax: 977 546 647