SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Missió
La missió de SIRUSA es fonamenta en tres branques:
  • Responsabilitat i eficiència en la gestió.
  • Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat.
  • Responsabilitat Social en relació a l'entorn: responsabilitat social, transparència i compromís amb la sensibilització ambiental.
 
Visió

SIRUSA busca la integració de les seves instal·lacions en el marc de les necessitats de la societat actual. D'aquesta manera estem treballant per ser inclusius en aspectes com:

  • Solucions territorials en la gestió dels residus.
  • Economia circular.
  • Ciutats intel·ligents.

La visió de SIRUSA busca potenciar la millora continua i la investigació per ser més eficient en la gestió.

A més de complir escrupolosament amb els requeriments de la legislació vigent, SIRUSA busca avançar-se fins al compliment de les directives i recomanacions més avançades.

Els compromisos voluntaris de conducta responsable inspiren l'actuació de SIRUSA. Mostra d'això són les certificacions ISO i OHSAS.

 
Valors

Transparència: som una empresa pública oberta a la societat.

Educació ambiental: formem part d'un sistema de gestió de residus i volem aportar en la tasca de l'educació i la conscienciació ambiental.

Recerca: per millorar la gestió i garantir un Pla de Vigilància Ambiental rigorós.