SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Recerca, Desenvolupament i Innovació
SIRUSA destina una part del seu pressupost anual a projectes de R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació).

Alguns dels projectes que s'han desenvolupat i s'han aplicat són els següents:

  • Optimització del consum d'aigua. S'està aplicant un sistema de reutilització d'aigua per tal de disminuir el consum.
  • Valorització de les escòries. D'aquí va néixer una empresa mixta VECSA, constituïda l'any 2000 en col·laboració amb una empresa especialitzada en obra pública, PROBISA. Aquesta empresa és l'encarregada de preparar i comercialitzar aquest producte, que es denomina ESCOGRAVA.

Per altra part, s'està treballant en la potencial valorització de les cendres amb la Universitat.