SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Rentat de Gasos
Un cop alliberada la part més important de l'energia del gasos aquests van a la part de la planta on seran depurats amb els sistemes de tractament que es descriuen:
  • Els contaminants àcids, com HCl, HF i SO2, són tractats mitjançat un agent alcalí com és l'hidròxid de calç.
  • El mercuri, les dioxines i furans són tractats mitjançant carbó actiu.
  • Finalment les partícules (la pols), són capturades mitjançant un filtre de mànegues.

Els gasos, un cop depurats, són emesos a l' atmosfera amb l'ajuda d'un ventilador de tir forçat a través d'una xemeneia de 50 metres. La xemeneia està formada per dos conductes (un per cada forn) de manera que es manté constant la velocitat de sortida dels gasos, amb independència del nombre de forns que estiguin en funcionament.