SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Publicacions
a63b3e751277832a63fe10211f8424c81f7357a3
Divendres, 28 de juliol del 2023
Memòria de Sostenibilitat 2022
Aquesta Memòria de Sostenibiltat és un resum dels aspectes tècnics, operacionals i corporatius més rellevants de l’any 2022, així com els plans de futur més immediats. Totes les dades que es mostren són pròpies i s'han tractat amb transparència i...
2f93d6838cd7379d2a5c46e16b37a878d7a87877
Dimarts, 30 de maig del 2023
INCIDÈNCIA EN EL CONTROL D’EMISSIONS DE LA LÍNIA 2 (15.09.22)
En data 15 de setembre de 2022, l’entitat de control SGS TECNOS, SA va realitzar un control reglamentari d’emissions de la línia 2. En l’informe de l’entitat es posa de manifest una superació del valor límit d’emissió del paràmetre dioxines i furans de la línia 2. Concretament, es va obtenir un...
e0b7f17a0d90879325660739147eecf52b031566
Dimecres, 15 de febrer del 2023
INFORME DEL CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA | EURECAT
Informe resum dels resultats de l'estudi.
44b6d78642453944c2aefb6a65a1bd6636dce31b
Dimarts, 31 de març del 2020
Les incineradores catalanes cridades a donar la resposta més eficaç a la crisi del Coronavirus
L’Associació Catalana d’Empreses de Valorització Energètica dels Residus Sòlids Urbans (ACEVERSU) ha fet públic un manifest en relació a la situació actual per l’epidèmia del coronavirus i el paper de les instal·lacions de les plantes en el tractament tèrmic dels residus provinents de centres...