SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 15 de febrer del 2023
INFORME DEL CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA | EURECAT