SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimarts, 30 de maig del 2023
Informe sobre incidència registrada (15.09.22)
2f93d6838cd7379d2a5c46e16b37a878d7a87877
El 15 de setembre de 2022 es va registrar un valor anòmal en el control d'emissions de la línia 2 de la planta de valorització energètica de SIRUSA (Tarragona). Concretament, es va obtenir un resultat  de 0,23 ng/Nm3  en el paràmetre dioxines i furans, quan el valor límit és de 0,10 ng/Nm3.

Posteriroment, es van fer una sèrie de controls al procediment, rutinaris i extraordinaris, i no s'han registrat noves superacions dels valors límits ni s'ha pogut descobrir el motiu que va causes aquests valors anòmals.