SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dilluns, 23 de març del 2020
ORDRE DEL GOVERN ESPANYOL SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS DURANT LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19
12d3b51d31c4446df4cc3382b568e7a8b5d533db

Queda terminantment prohibit dipositar en els contenidors de recollida selectiva els residus procedents de llars amb persones malaltes o en quarantena pel coronavirus.

Els residus procedents de llars amb positiu o en quarantena pel coronavirus COVID-19 s'hauran de dipositar exclusivament en el contenidor de fracció resta -el destinat als residus no reciclables- i després de la seva recollida aniran preferiblement a incineració, o a abocador.

Així ho indica una disposició general de l'Ministeri de Sanitat publicada diumenge dia 22 al Butlletí Oficial de l'Estat per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que també especifica que queda " terminantment prohibit "el seu abandonament en l'entorn o en la via pública.

Segons recomana Sanitat els residus del malalt, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una galleda d'escombraries disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa d'escombraries (borsa 2), just a la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació.

La borsa 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries (bossa 3) corresponent a la galleda de fracció resta.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons.

La bossa 3 tancada adequadament es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta.

Descarregueu-vos tot el document