SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Ofertes de Feina
En aquest apartat trobarà les nostres ofertes de treball.

Si voste està interessat en treballar amb nosaltres, pot descarregar el perfil dels nostres llocs de treball i remetre'ns el seu C.V a empleo@sirusa.es.


REF.ENG/2020.-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A ENGINYER/A SÈNIOR EXPERT/A EN VALORITZACIÓ ENERGÈTICA


Podeu descarregar el document aquí

 


REF.PRL/2020.-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RIESCOS LABORALS


Podeu descarregar el document aquí

 


REF.MA/2020.-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT


Podeu descarregar el document aquí

 


REF.OP/2020.-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A OPERADOR/A DE PLANTA


Podeu descarregar el document aquí

 


REF.ENG1/2021.-CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE UN/A ENGINYER/A JUNIOR


Podeu descarregar el document aquí

 


REF.OP1/2021.-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A OPERADOR/A DE PLANTA DE SUPORT


Podeu descarregar el document aquí

 


REF.PRL1/2021.-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RIESCOS LABORALS


Podeu descarregar el document aquí