SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dijous, 17 de maig del 2018
Guardó de SIRUSA a la millor recollida selectiva de matèria orgànica, que es lliuren amb els Premis ONES de Mediterrània
901619fd73f2b43b80f3b575848676141db64a85

Amb motiu del el Dia Mundial de Reciclatge, el 17 de maig, SIRUSA fa públic el resultat del veredicte del premi a la millor recollida selectiva de matèria orgànica, que es lliura en el marc dels Premis ONES de Mediterrània, que tindrà lloc el proper dia 1 de juny al Teatre Metropol de Tarragona en la seva 24ena edició.

Amb aquest premi SIRUSA vol reconèixer els ajuntaments mancomunats que millor recollida selectiva de matèria orgànica hagin fet durant l'any anterior, en quantitat i qualitat. Es parteix de l’informe intern presentat per SIRUSA, en el qual es donen a conèixer els resultats de la recollida de fracció orgànica dels residus urbans que han fet els ajuntaments de la Mancomunitat durant 2017, comparant-los amb els de l’any precedent.

Dels resultats de la recollida selectiva de 2017 destaca de forma molt rellevant l’esforç que ha dut a terme l’Ajuntament de Salou, que passa de 3.941 tones a 4.799 (un increment del 21%). Per la seva banda Vila-seca manté un creixement del 3,1% i Cambrils també suma un lleuger 0,2%. La resta de municipis registren lleugers descens de l’ordre de 1,2 a 2,7%, excepte Constantí que baixa un 4,6%.

Cal tenir en compte que durant 2017 l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) no ha efectuat caracteritzacions durant el segon i tercer trimestre, per la qual cosa les dades de qualitat resulten  insuficients per prendre en consideració aquest factor.

El jurat del premi destaca el comportament de la ciutadania del municipi de Salou i l’esforç dut a terme en la millora del seu comportament en la sempre difícil tasca de seleccionar les fraccions dels residus domèstics, per la qual cosa proposa que el premi SIRUSA sigui per al municipi mancomunat que ha presentat uns resultats de recollida elogiables, Salou.

En tot cas, i a desgrat d’aquesta eventualitat excepcional, es manté per als propers anys la prioritat d’una necessària qualitat de la fracció orgànica recollida selectivament.

El Jurat està integrat pel director-gerent de SIRUSA, Armengol Grau; el president de Mediterrània, Àngel Juárez, i la tècnica d’aquesta entitat, Soraya Uroz.