SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dijous, 3 de maig del 2018
SIRUSA millora l’accés dels residus a la planta
eb64e9d04edb41a16ae9d22a2bc67edf1c902ed9

La planta de valorització energètica de SIRUSA ha introduït petits canvis en l’organització del flux d’entrada dels camions dels residus, procedents de la recollida als municipis mancomunats i del Consell Comarcal del Tarragonès, que suposen una optimització en diversos aspectes.

D’una banda ha suposat eliminar la caseta de la bàscula, el servei s’ha emplaçat al control d’entrada on s’ha millorat l’habitacle. Ara dues persones comparteixen l’espai, cadascú amb la seva responsabilitat específica. D’altra banda, en el futur pròxim, una d’aquestes funcions, la el control de porteria, la desenvoluparà una persona amb capacitats diferents i mobilitat reduïda, per la qual cosa s’ha habilitat i adequat l’estança.  

Aquestes modificacions s’emmarquen en el Pla Director, que s’ha d’executar en els propers anys per tal d’actualitzar la planta i millorar el conjunt de la infraestructura i el servei, orientat plenament a l’increment de l’eficiència energètica i l’Economia Circular.