SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 9 de maig del 2018
Visita dels alumnes de batxillerat de l'Insitut Ramon Barbat i Miracle, de Vila-seca
7fbcff90c74817cbf6ae5d31aa8475672a866414

En el marc de les activitats anuals d’educació ambiental als escolars del municipi, que organitza anualment l’Ajuntament de Vila-seca i quina execució ha adjudicat a l’empresa d’educació ambiental Limonium, els alumnes del primer curs de Batxillerat de l’Institut Ramon Barbat i Miracle han efectuat una visita a la planta de SIRUSA.

La Jornada ha comptat amb dos grups d’uns vint alumnes cadascun. Per tal d’optimitzar l’aprofitament de les explicacions, de la visita a la sala de control i de les instal·lacions, cada grup de visitants s’ha subdividit en dos per efectuar els treballs i el recorregut per la planta.

La visita s’ha valorat satisfactòriament i ha servit per conèixer la valorització energètica dels residus que no es poden recuperar, reutilitzar ni reciclar. A més de l’obtenció d’energia, els alumnes també han conegut com es valoritzen altres materials (l’escograva, ferralla i alumini) i l’únic residu que va a abocador és el 2,8% dels residus que van entrar a la planta, i són les cendres del rentat de gasos. Per això els municipis mancomunats propietaris de SIRUSA ja compleixen amb l’objectiu europeu que per l’any 2030 estableix que només podrà anar a l’abocador un màxim del 10% dels residus.