SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Divendres, 16 de març del 2018
Memòria d'Activitats 2017
909e9ad67d272e82c197a64b37ca7e7b27919397
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics, operacionals i de Responsabilitat Social més importants de l’any 2017. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies