SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 16 de novembre del 2022
No tot té cabuda al contenidor gris
49a9167f2c358a64195daab9f8952d203e298bd5
La presència de material tèxtils als residus urbans

Quan pensem en recollida selectiva de residus, segur que ens venen al cap els contenidors de color marró, verd, groc i blau. I el gris, on malauradament s’hi diposita una gran quantitat de residus que no han estat separats a les llars.


Amb les dades del 2021 a la mà, als contenidors de la fracció resta (gris) del Camp de Tarragona, s’hi troba matèria orgànica (24%), cel·luloses (20%), TÈXTILS (20%), paper i cartró (8%), vidre (7%), film (6%) i fusta no envàs (3%); tots aquests són materials que es poden reciclar i valoritzar per altres vies, si es dipositen al contenidor correcte. Per combatre aquesta tendència, cal promoure la conscienciació ambiental, amb l’objectiu d’augmentar la prevenció i la reutilització dels productes i materials. Per saber on va cada tipus de deixalla, podem consultar a residuonvas.cat


Prevenció dels residus

El primer pas, i el més important, de la cadena de gestió dels residus és minimitzar la seva generació. La prevenció dels residus passa per fer una fabricació i un consum responsable dels productes, apostant per embalatges i circuits de distribució més sostenibles, reduint les compres compulsives, i reutilitzant i recuperant els productes per allargar-ne la vida útil.


Enguany, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus està dedicada al tèxtil: roba i calçat. A partir del 2025, els municipis hauran de comptar obligatòriament amb contenidors de recollida de residus tèxtils per facilitar-ne el seu reciclatge. Actualment, els residus tèxtils representen una proporció molt elevada de la composició dels residus de la fracció resta i cal treballar per anticipar-se al 2025. Existeixen contenidors de roba i calçat, gestionats per entitats i fundacions que, a més de recuperar les teixits en circuits de compra i venda de segona mà, sovint afavoreixen la inserció de persones en situació de vulnerabilitat. Aquests organismes també gestionen el reciclatge de la roba.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre els residus tèxtils.


La gestió de la brossa al Camp de Tarragona

La MANCOMUNITAT de Gestió Integral de Residus Urbans s’encarrega, des de la seva constitució l’any 1987, de tractar la fracció resta dels residus urbans dels seus mancomunats i d’una part de les poblacions del Camp de Tarragona. Com a forma d’organització política, una mancomunitat és l'associació lliure de municipis, dins del marc jurídic estatal, que crea una entitat local superior i en la qual els municipis associats deleguen part de les funcions o competències que la llei els atribueix, perquè es presti un servei conjuntament per a tots els seus membres. En el nostre cas, els ajuntaments membres són: Tarragona, Reus, Cambrils, Constantí, la Canonja, Salou, Valls i Vila-seca.


La MANCOMUNITAT gestiona el servei mitjançant SIRUSA (Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA), que és l'empresa explotadora de les instal·lacions de la planta de valorització energètica i que està participada en un 95% per la MANCOMUNITAT i en un 5% per la societat AVANÇSA, de la Generalitat de Catalunya. L’any 1991, SIRUSA va posar en servei la planta, situada al Polígon Industrial Riu Clar de Tarragona.Armengol Grau Franquet

Gerent de la MANCOMUNITAT DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS

Neus Rovira Talaveron

Responsable de comunicació de la MANCOMUNITAT DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS