SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dissabte, 15 de gener del 2022
CAMIÓ ELÈCTRIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS
4b212ca41d7442cd8615f9d420ea0b7a2c563ce1

El divendres 14 de gener va entrar a les instal·lacions de SIRUSA el primer camió elèctric de recollida de residus urbans. Es tracta d’una prova pilot de l’Ajuntament de Tarragona, en la direcció a una disminució de la petjada de carbono en la recollida de residus urbans.