SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 18 de març del 2020
SIRUSA, una baula de la cadena de gestió i de la solidaritat front al virus COVID-19
6f3c542175c0baa315af424d97c96654acb45704

La planta de SIRUSA forma part de la cadena de serveis sanitaris en la gestió del COVID-19. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) manté un contacte diari, directe i fluid, per avaluar l’evolució de la situació i coordinar el servei ja que, per exemple, s’ha autoritzat la valorització dels residus sòlids urbans provinents de l’àrea de confinament de la Conca d’Òdena i altres residus sanitaris esterilitzats d’àmbit local.

La instal·lació es considera una infraestructura de servei obligatori i dins del sector estratègic.

Els residus sòlids urbans sempre han representat i representen un risc biològic. Només cal pensar què es llença habitualment.

Els treballadors sempre han operat i operen d’acord amb les proteccions individuals associades als riscos esmentats, i les adequades que el seu lloc de treball precisa segons les normes de la Prevenció de Riscos Laborals. També s’ha posat de manifest la necessitat de garantir els EPIs (Equip de Protecció Individual) necessaris (principalment mascaretes) per tal de poder donar continuïtat al servei públic.

S’han introduït protocols interns per tractar de minimitzar l’impacte de potencials situacions més greus, com podria ser l’aturada parcial o total de l’activitat. En aquesta conjuntura extraordinària s’accentuen les mesures i s’extremen les precaucions.

Precisament per aquesta circumstància, i la incertesa, la situació es revisa a diari.

Des d’aquí donar les gràcies a totes les persones del sector sanitari que estan treballant en aquesta extraordinària situació; també, en general, als sectors de gestió de residus i, en particular, al personal de SIRUSA.