SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 26 de setembre del 2018
SIRUSA ha començat el desmantellament dels electrofiltres
3ea691015d66092fd5e178850cdfa03505e76fe9

En el marc del Pla Estratègic que va aprovar SIRUSA per abordar el futur de la planta, i dins l’àmbit específic del Pla Director Tècnic, han començat els treballs de desmantellament dels Electrofiltres de la Planta, una de les actuacions previstes per aquest 2018 que suposarà una inversió total de 1,7 milions d’Euros, dels 75 milions a invertir fins a l’any 2024.

El Pla Estratègic 2018-2022 preveu el desenvolupament de quatre àmbits. El Tècnic, per a la renovació dels equips i les obres associades; l’Econòmic, que defineix el pla de viabilitat per executar les actuacions i les inversions; la Responsabilitat Social, adequant al Pla Director el Codi Ètic, el compromís amb la societat (inserció laboral de col·lectius de risc, etc), la transparència i el compromís amb la sensibilització de la societat; en l’àmbit dels Recursos Humans s’inclou la formació continuada i es busquen les possibilitats d’inserció social.

Els electrofiltres permeten separar les partícules en suspensió dels gasos de combustió en sortir de la caldera, mitjançant la creació d’un camp elèctric, per reduir les emissions de pols. Actualment aquests equips ja no s’utilitzaven i l’espai que ocupen es necessita per actuacions que, a curt termini, s’han d’emprendre. Durant aquest any 2018 s’efectuaran, a més a més de l’esmentada actuació, els canvis d’analitzadors de gasos i dels ventiladors de tir.

El conjunt de les accions a desenvolupar en el Pla Estratègic responen a la necessitat de renovar equips, que estan fora de la seva vida útil i que tecnològicament hi ha solucions més avançades, a més d’adaptar-se per tractar els actuals residus, que són d’alt poder calorífic i molt superior als dissenys originals.

El conjunt de les accions, a tall de síntesi, s’orienten a:

  • Adaptar la Planta als canvis quantitatius i qualitatius en els flux de residus, evitant la disminució de la capacitat de tractament, com a conseqüència de l’augment del Poder Calorífic.
  • Adaptar la Planta al canvi normatiu, pel que fa al control mediambiental, incorporant les Millors Tècniques Disponibles (MTDs), d’acord amb les conclusions contingudes a la darrera revisió del BREF per al sector de la incineració de residus.
  • Adaptar la Planta al canvi normatiu, pel que fa a l’eficiència energètica, incorporant les Millors Tècniques Disponibles (MTDs), d’acord amb les conclusions contingudes a la darrera revisió del BREF per al sector de la incineració de residus.
  • Incorporació de les darreres millores tecnològiques.