SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 26 de setembre del 2018
Projecte d’inserció social en el contracte de control a la porteria
81376faa9dadb4d1d932e2dc9c1fdbc0cd70abe4

En el marc del Pla Estratègic que va aprovar SIRUSA per abordar el futur de la planta, i dins l’àmbit específic del Pla Director de Recursos Humans, s’han posat les bases per a incorporar perfils professionals que permetin la inserció social de treballadors en risc d’exclusió. La primera experiència que es duu a terme és amb el contracte del servei de bascula i porteria.

Aquest servei necessita estar operatiu 24 hores al dia i 365 dies a l’any. Durant el matí és quan més persones i camions entren i surten de la planta. Es pretén reforçar el servei durant la franja de 07.00 a 15.00 hores.  Aquesta posició és la que es proposa ocupar per una persona amb capacitats diferents.

Es varen efectuar obres per adequar la caseta de vigilància per a les dues persones, adequant les instal·lacions a les necessitats d’accés, lavabos i sanitaris assistit per a persones amb limitacions de mobilitat, o mobilitat reduïda.

Actualment s’ha iniciat el contracte per un any d’una empresa amb disponibilitat d’aportar persones amb els perfils requerits.

El Pla Estratègic 2018-2022 preveu el desenvolupament de quatre àmbits. El Tècnic, per a la renovació dels equips i les obres associades; l’Econòmic, que defineix el pla de viabilitat per executar les actuacions i les inversions; la Responsabilitat Social, adequant al Pla Director al Codi Ètic, el compromís amb la societat (inserció laboral de col·lectius de risc, etc), la transparència i el compromís amb la sensibilització de la societat. I en l’àmbit dels Recursos Humans s’inclou la formació continuada i es busquen les possibilitats d’inserció social.