SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimarts, 11 de setembre del 2018
La contribució de la Valorització Energètica a l'Economía Circular centrarà al Congrés CEWEP a celebrar a Bilbao
a55913c3ce80c79e584630bfa4fda871cbd6799a

El congrés de CEWEP (Confederació Europea d'Empreses de Valorització Energètica), que se celebrarà a Bilbao els dies 20 i 21 de setembre, es nodrirà amb un ambiciós programa en què s'abordarà la valorització energètica dels residus no reciclables des de diferents enfocaments i perspectives. D'altra banda els experts i professionals en la matèria donaran a conèixer la realitat d'un sistema de tractament amb el qual es garanteix la recuperació, en forma d'energia i calor, d'aquells deixalles que, donades les seves característiques, no poden ser reciclats.

En aquest marc cal recordar el recent posicionament de la Unió Europea en reforçar la gestió jerarquitzada dels residus, en la qual la valorització energètica compleix un paper finalista, però preferent sobre l'abocament, l'opció menys desitjable donat el seu negatiu impacte sobre l'entorn i la salut pública.

S'insta així als Estats membres a que l'ús de l'abocador, en els seus respectius territoris, esdevingui l'excepció i no la norma a seguir. Pot servir d'exemple el cas de països del nord com ara Alemanya, Àustria, Suècia i Holanda, que, gràcies a les seves polítiques mediambientals en què es prioritza la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i la valorització energètica de la part no reciclable, han aconseguit reduir a mínims l'abocament, amb taxes inferiors al 3%. A Espanya, per contra, el dipòsit en abocador ronda el 57%, un percentatge insostenible en un marc d'economia circular. La pretensió del Consell Europeu és que l'ús de l'abocador es limiti al 10% l'any 2035, un objectiu inabastable si no es promou la valorització energètica, concebuda igualment com una oportunitat per reduir la importació de combustibles fòssils.

Aquestes i altres consideracions es donaran a conèixer en el palau de congressos Euskalduna, on es desgranaran els detalls d'un model, el de la valorització energètica, que compta amb tots els avals des del punt de vista ambiental gràcies a la implementació de tecnologies robustes, innovadores i avantguardistes que han demostrat amb escreix els seus alts nivells d'eficiència.

 

Un cartell de ponents d'alt nivell

El primer dia, i després de les paraules de benvinguda de Paul de Bruycker, president de CEWEP, serà William Neale, Consultor d'Economia Circular i Creixement Verd de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, que abundarà en els detalls associats a la instauració de l'economia circular. El seguirà Margarita Ruiz Saiz-Aja, Subdirectora General Adjunta de Residus del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per parlar de la instauració de l'economia circular a Espanya. Aquesta primera part culminarà amb un panell en el qual es debatrà la capacitat d'Europa per aconseguir els seus objectius en matèria de residus.

A continuació, i en una sessió dedicada a l'energia i el clima, tècnics d'empreses i investigadors universitaris exposaran el potencial de la valorització energètica com a font de calor i reducció d'emissions de CO2.

A la sessió vespertina, i a càrrec de Lighea Speziale, Responsable Científica i Tècnica de CEWEP, abordarà la millor tecnologia disponible per a la valorització energètica, que es complementarà amb l'experiència d'Itàlia (Regió de Llombardia) en la classificació d'escòries i el seu alt potencial en metalls valuosos.

Ja des d'un punt de vista social i mediàtic, s'abordaran les fake news al sector de la valorització energètica, apartat en el qual participaran Jeanine van de Grootevheen, Gerent de Màrqueting i Municipalitats, AVR i President del Grup de Treball de Comunicació de CEWEP, a més de Luke Walsh, Editor d’ENDs Waste and Bioenergy, Jacob Simonsen, de l'Associació Danesa de Residus, i Philip Heylen, ISVAG (Antwerp organització de gestió de residus municipal).

La jornada conclourà amb el lliurament de premis Cewep i les conclusions de la seva Directora General, Ella Stengler.

El dia 21 es reservarà per a realitzar una visita tècnica a la planta de Zabalgarbi, capdavantera en el sector.

L'organització del congrés compta amb la col·laboració d’AEVERSU, que presideix Rafael Guinea Mairlot, també vicepresident de CEWEP. AEVERSU compta amb 11 plantes (10 a Espanya i 1 a Andorra) i l'associació espanyola treballa en perfecta sintonia amb l'europea per aconseguir que la gestió dels residus avanci en el camí de la sostenibilitat, i que l’Estat Espanyol abandoni la massiva utilització de l’abocador i aposti per posar en valor els residus no reciclables d'una forma eficient i respectuosa amb l'entorn.

 

Més informació a http://www.cewep.eu/2018/05/03/congress-2018-description/