SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 16 de novembre del 2016
Participació a la jornada de treball d'operació i manteniment
d76a53c5602118e49ef3c88fc2f1dc633e8bd267
Els caps d'Explotació, Carlos Vaig prendre, i el de Manteniment, Joan Roca, de SIRUSA, han participat en la Jornada de treball anual per a responsables d'operació i manteniment de les plantes de valorització energètica, que organitza anualment l'Associació Espanyola de plantes, AEVERSU .

Un dels objectius de AEVERSU és fomentar el contacte i l'intercanvi de coneixement i informació entre els seus associats, i per això compta amb diferents grups de treball, entre ells el de operació i manteniment. Els passats 16 i 17 de novembre es va celebrar la seva trobada anual a les instal·lacions de TIRMADRID.

Aquest any la ponència tècnica que es va presentar el primer dia estava relacionada amb solucions TIC de mobilitat per als treballs de manteniment. Es va explicar l'experiència d'una de les plantes (TIRME) en la implantació d'una aplicació sobre tablets per millorar la gestió de les tasques de manteniment.

El segon dia es va dedicar íntegrament al diàleg entre els assistents per posar en comú problemes, reptes i inquietuds de cadascuna de les instal·lacions, i conèixer experiències i solucions adoptades en la resta. Finalment, com a cloenda de l'acte, es va realitzar una visita a les instal·lacions de TIRMADRID.