SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Notícies
b43615201bb7226b79c84a2454ce9bfc512dc935
Dijous, 23 de juliol del 2020
SIRUSA recolza el 29è Dia de Conscienciació i Sensibilització de les Platges que duu a terme Mediterrània
Un centenar de voluntaris van participar dimecres 22 de juliol a la platja Llarga, en el 29è Dia de Conscienciació i Sensibilització de les Platges que organitza Mare Terra Fundació Mediterrània amb l’objectiu de fer visible la preocupant situació que pateixen mars i oceans i conscienciar la...
5b29fca6a5c8978c13258aa3a44c84ab6296a310
Dimarts, 7 de juliol del 2020
SIRUSA modifica el Reglament d’Explotació
El Consell d’Administració de SIRUSA (SERVEI D’INCINERACIÓ DELS RESIDUS URBANS, SA), en sessió del dia 25 de juny de 2020 va aprovar inicialment el Reglament d’Explotació de la planta de valorització energètica de residus urbans i exposar aquest acord al públic en el tauler d’anuncis de SIRUSA...
9a26245934ad65adfc0b0ca498977b6d19434777
Dimarts, 5 de maig del 2020
La COVID-19 provoca un descens en la generació de la fracció Resta dels residus domiciliaris dels ajuntaments mancomunats
  La comparativa dels residus gestionats a SIRUSA durant els mesos de març i abril sempre dóna resultats de lleugera disminució, de l’ordre de l’1,3-1,8% entre 2018 i 2019, segurament per la millora continuada en la recollida selectiva. L’efecte de la COVID-19 és clar, especialment al mes...
42a1156fa708fb8f25c233c245903c4162e91a66
Dilluns, 4 de maig del 2020
Proposta de Subvenció de l’Agència de Residus a SIRUSA per estudiar un tractament de fracció resta
El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en la reunió del passat 22 d’abril, va atorgar una subvenció a SIRUSA per a finançar l’estudi de les actuacions prèvies a la construcció d’una instal·lació de tractament de la fracció resta. La instal·lació complementarà les...
710761ac37b4ee28464ac680265b1ebdebf03c88
Dijous, 9 de abril del 2020
SIRUSA valoritza 245 tones de residus sanitaris de la COVID-19 des del 21 de març
Tarragona, 9 d’abril de 2020.- En menys de vint dies, SIRUSA ha gestionat 245.000 quilos de residus sanitaris procedents de la COVID-19 dels centres del Camp de Tarragona (l’àrea de servei de la planta, propietat de la MANCOMUNITAT), a més dels procedents de la zona de confinament específic de...