SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Notícies
4fa44e583fe09fa59d762bab54f1ab9515d6094a
Dijous, 30 de juliol del 2020
SIRUSA avança en l'optimització energètica
ANTECEDENTS L’octubre d’enguany es compliran 30 anys de l’inici del procés d’engegada de la planta de valorització energètica de residus urbans (propietat de la MANCOMUNITAT), que es va completar l’abril de 1991 amb la connexió a la xarxa elèctrica de l’energia produïda a partir de la combustió...
49fda748b0c0fe7eaa3684cfcc9f370a64627287
Dijous, 30 de juliol del 2020
LA MANCOMUNITAT APROVA L’INICI D’EXPEDIENT DE LA LICITACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DELS FORNS I CALDERES
L’octubre d’enguany es compliran 30 anys de l’inici del procés d’engegada de la planta de valorització energètica de residus urbans de la MANCOMUNITAT, que es va completar l’abril de 1991 amb la connexió a la xarxa elèctrica de l’energia produïda. L’any 2019 es va aprovar el Pla Estratègic per...
b43615201bb7226b79c84a2454ce9bfc512dc935
Dijous, 23 de juliol del 2020
SIRUSA recolza el 29è Dia de Conscienciació i Sensibilització de les Platges que duu a terme Mediterrània
Un centenar de voluntaris van participar dimecres 22 de juliol a la platja Llarga, en el 29è Dia de Conscienciació i Sensibilització de les Platges que organitza Mare Terra Fundació Mediterrània amb l’objectiu de fer visible la preocupant situació que pateixen mars i oceans i conscienciar la...
5b29fca6a5c8978c13258aa3a44c84ab6296a310
Dimarts, 7 de juliol del 2020
SIRUSA modifica el Reglament d’Explotació
El Consell d’Administració de SIRUSA (SERVEI D’INCINERACIÓ DELS RESIDUS URBANS, SA), en sessió del dia 25 de juny de 2020 va aprovar inicialment el Reglament d’Explotació de la planta de valorització energètica de residus urbans i exposar aquest acord al públic en el tauler d’anuncis de SIRUSA...
9a26245934ad65adfc0b0ca498977b6d19434777
Dimarts, 5 de maig del 2020
La COVID-19 provoca un descens en la generació de la fracció Resta dels residus domiciliaris dels ajuntaments mancomunats
  La comparativa dels residus gestionats a SIRUSA durant els mesos de març i abril sempre dóna resultats de lleugera disminució, de l’ordre de l’1,3-1,8% entre 2018 i 2019, segurament per la millora continuada en la recollida selectiva. L’efecte de la COVID-19 és clar, especialment al mes...