SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Notícies
3e67ae386137989124f6e48c447ef6d862636aef
Dimarts, 10 de abril del 2018
La Valorització Energètica estalvia 2,5 milions de tones de residus no reciclables als abocadors i genera 1,7 milions de MWh d'e
10 d'abril de 2018.- Les 11 plantes integrades en l'Associació Espanyola d'Empreses de Valorització Energètica (AEVERSU) van aconseguir valoritzar energèticament l'any passat 2.566.647 tones de residus no reciclables, evitant el seu dipòsit en abocador i, en conseqüència, l’impacte negatiu sobre...
d5bc07205b219a92778b8d18decce2f55fdcee0a
Dijous, 29 de març del 2018
Codi de Conducta i procediment disciplinari
En total hi ha 11 títols, o apartats que despleguen el document. A partir de les disposicions generals, s’expliquen les faltes, infraccions i la seva graduació, les persones responsables, el règim de sancions i l’extinció de la responsabilitat. Tot seguit, en el títol 6è es desenvolupen les...
559b74f9b0d3bdb8e2c303ee889a7cd3a06aa824
Dimecres, 21 de març del 2018
SIRUSA balanç de la gestió dels residus a 2017
La majoria dels residus gestionats per SIRUSA són valoritzats directament a la planta. Una altra part són tractats mitjançant gestors autoritzats, dels quals es retorna a SIRUSA la fracció rebuig. Les tones totals de residus gestionats durant l’any 2017 van ser 156.535. De la totalitat de les...
909e9ad67d272e82c197a64b37ca7e7b27919397
Divendres, 16 de març del 2018
Memòria d'Activitats 2017
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics, operacionals i de Responsabilitat Social més importants de l’any 2017. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies
5864735f7f9865a261af82623d4390e7d6ad3c68
Dijous, 8 de març del 2018
SIRUSA s'adhereix a la reivindicació feminista
Una nodrida representació dels treballadors de SIRUSA, en el qual hi han participat les dones de la plantilla, s'han concentrat a la porta de la seu social en senyal d'adhesió a la lluita en defensa de la igualtat, i han fet costat a les reivindicacions generals que es plantegen en la jornada de...