SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Notícies
90b6fd3e7178747768343c23581fe1bd5db907d1
Dijous, 12 de abril del 2018
Salou rebrà el premi de SIRUSA a la millor recollida de matèria orgànica, que es lliuren en el marc de la 24 edició dels Premis
L’Ajuntament de Salou rebrà el guardó a la millor recollida selectiva de la fracció orgànica, que concedeix SIRUSA entre els ajuntaments mancomunats per tal d’incentivar la qualitat de la matèria orgànica en la recollida selectiva. Aquest guardó es lliura en el marc dels Premis...
3e67ae386137989124f6e48c447ef6d862636aef
Dimarts, 10 de abril del 2018
La Valorització Energètica estalvia 2,5 milions de tones de residus no reciclables als abocadors i genera 1,7 milions de MWh d'e
10 d'abril de 2018.- Les 11 plantes integrades en l'Associació Espanyola d'Empreses de Valorització Energètica (AEVERSU) van aconseguir valoritzar energèticament l'any passat 2.566.647 tones de residus no reciclables, evitant el seu dipòsit en abocador i, en conseqüència, l’impacte negatiu sobre...
d5bc07205b219a92778b8d18decce2f55fdcee0a
Dijous, 29 de març del 2018
Codi de Conducta i procediment disciplinari
En total hi ha 11 títols, o apartats que despleguen el document. A partir de les disposicions generals, s’expliquen les faltes, infraccions i la seva graduació, les persones responsables, el règim de sancions i l’extinció de la responsabilitat. Tot seguit, en el títol 6è es desenvolupen les...
559b74f9b0d3bdb8e2c303ee889a7cd3a06aa824
Dimecres, 21 de març del 2018
SIRUSA balanç de la gestió dels residus a 2017
La majoria dels residus gestionats per SIRUSA són valoritzats directament a la planta. Una altra part són tractats mitjançant gestors autoritzats, dels quals es retorna a SIRUSA la fracció rebuig. Les tones totals de residus gestionats durant l’any 2017 van ser 156.535. De la totalitat de les...
909e9ad67d272e82c197a64b37ca7e7b27919397
Divendres, 16 de març del 2018
Memòria d'Activitats 2017
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics, operacionals i de Responsabilitat Social més importants de l’any 2017. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies