SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Publicacions
d0c09b3d19bade325ee2ec41dc62043c3172fb3d
Divendres, 14 de octubre del 2016
Llibre commemoratiu SIRUSA dels 25 anys
La planta de valorització energètica de Sirusa, que dóna servei a nou ajuntaments de l'àrea de Tarragona, compleix 25 anys i, per aquest motiu, l'empresa ha editat un llibre commemoratiu en el qual detalla les fites més importants de la seva història. Llibre commemoratiu