SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Publicacions
c8f6fcb00db504039846807044cd625c1cb0a92b
Dimarts, 1 de agost del 2017
Paper de la valorització energètica en la jerarquia de gestió dels RSU
Anàlisi sobre la Valorització Energètica dels residus a partir del debat al Parlament de Catalunya
cbf2eb9f2bda6aa77e9806913240a1a3eaecd872
Dilluns, 19 de juny del 2017
Toxicitat versus dosi tòxica
Imprescindible el rigor tècnic per identificar la presència d'elements tòxics en un producte
999d2052299d6d583b76f27c3534b0633aca8854
Dilluns, 5 de juny del 2017
Recollida selectiva i gestió de residus
La recollida selectiva és una peça clau per a la gestió eficient de la gestió dels residus
64d036ef26c88345be4a6adcef1ce67fcb77a639
Dilluns, 15 de maig del 2017
Un esquema quantitatiu de gestió de residus: l’exemple dels envasos
Caldria objectivar i homogeneïtzar la nomenclatura dels diferents conceptes que intervenen en la gestió dels residus, alhora que divulgar-los bé al conjunt dels ciutadans
5066c7484e50101a8eeda0fd1315bf8afadcaa13
Dimarts, 2 de maig del 2017
Les ciutats i l’energia mundial el 2030
L'any 2030 les ciutats representaran al voltant d'un 75% del consum energètic mundial i el 80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle