SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Publicacions
c86ff72169edc733bae7722e5aeb4b9e52e5e462
Dijous, 12 de abril del 2018
Esquema de la gestió de residus a 2017
Esquema de la gestió de residus a 2017
909e9ad67d272e82c197a64b37ca7e7b27919397
Divendres, 16 de març del 2018
Memòria d'Activitats de 2017
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics, operacionals i de Responsabilitat Social més importants de l’any 2017. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies
eabea67c7f6be75cdeb7f9642c237d26c2698a09
Divendres, 16 de març del 2018
Memòria de Controls Ambientals 2017
Memòria de Controls Ambientals 2017
8b0dd7efa67a91f76114f1138bc6d6333d5fcca8
Dijous, 15 de març del 2018
Codi de Conducta i procediment disciplinari
En total hi ha 11 títols, o apartats que despleguen el document. A partir de les disposicions generals, s’expliquen les faltes, infraccions i la seva graduació, les persones responsables, el règim de sancions i l’extinció de la responsabilitat. Tot seguit, en el títol 6è es desenvolupen les...
58fe5cb1b2ed960ff22ce3fd84aa413347f38e50
Dilluns, 27 de novembre del 2017
Memòria Activitat 2016
Memòria Activitat 2016