SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Publicacions
523fad3fbc000c8dcc3689b72a9f44ef310e3664
Divendres, 7 de febrer del 2020
Memòria d'Activitats
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics i operacionals més importants de l’any 2019. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb criteris de...
cabb2a9c9c6d20e3e1f230c96e2a5f0c832b2dab
Divendres, 7 de febrer del 2020
Memòria Ambiental 2019
Aquesta Memòria de les dades dels Controls Ambientals ha estat elaborada a partir dels registres en continu instal·lats en les fonts de les emissions. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb...
2de4ff83a21924fe3390ccc0bf0d0f7b2b4deac1
Dijous, 28 de febrer del 2019
Memòria d'Activitats 2018
Aquesta Memòria és un resum dels aspectes tècnics i operacionals més importants de l’any 2018. Ha estat elaborat a partir de les dades pròpies. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb criteris de...
890c1cc914ddd656a5d4057c398845ecf5182603
Dijous, 28 de febrer del 2019
Memòria Ambiental 2018
Aquesta Memòria de les dades dels Controls Ambientals ha estat elaborada a partir dels registres en continu instal·lats en les fonts de les emissions. S’emmarca en la vocació de transparència informativa, en el compliment de la normativa i en el procés de confecció d’un Informe Públic amb...
09d363c8eefc90a9b5de68c3aa3803f8a47f798e
Divendres, 10 de agost del 2018
Organigrama
Organigrama