SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
28/07/2023 - 
Publiquem la Memòria de Sostenibilitat SIRUSA 2022
El Departament de Medi Ambient de SIRUSA publica la Memòria de Sostenibilitat 2022, on es recullen les principals dades relatives que...
22/06/2023 - 
Descarbonització del sector valorització energètica dels residus
És ben conegut que estem en escenari d’emergència climàtica. La diagnosi és clara: pràcticament totes les accions que realitzem cada dia...
09/06/2023 - 
SIRUSA, implicat en la descarbonització industrial
La situació actual d'emergència climàtica fa imprescindible la reducció de la petjada de carboni en la majoria, però especialment les...
05/06/2023 - 
De la salut del medi ambient en depèn la nostra
Quan mirem el calendari de dies internacionals, descobrim una varietat interminable d'efemèrides i, en molts casos, d'un grau de...
02/06/2023 - 
Realitzem un simulacre d’atropellament i aturada cardíaca
El Departament de Prevenció de Riscos Laborals de SIRUSA organitza cada any un simulacre de possibles accidents que es puguin ocasionar...
30/05/2023 - 
Informe sobre incidència registrada (15.09.22)
El 15 de setembre de 2022 es va registrar un valor anòmal en el control d'emissions de la línia 2 de la planta de valorització...